Om

Om vandværket

Gravlev Vandværk er opført i 1976 og ligger 2-300 meter nord for Gravlev by.

Vandværkets boring ligger inde i bygningen og er 48 meter dyb. Vandet løber ind i boringen igennem filteret der er sidder i 42 til 48 meters dybde. Vandniveauet i boringen ligger på ca 10 meter under overfladen.

15 meter nede i boringer hænger der en pumpe der pumper vandet igennem et lukket filter, hvor vandet bliver iltet og ledt igennem filtersand for at fjerne primært okker.

Vandværket forsyner Gravlev By, Møllebækvej indtil Stokbækken, Stubbe Søvej indtil Havmølle Å og Ved Fredskoven med vand. Der bliver årligt udpumpet 10-11.000 m3.