Vandprøver

Alle vandværker i Danmark skal få foretaget jævnlige vandprøver, frekvensen for prøvetagningen er fastsat af kontrolprogrammet.

Vandprøver og andre data om vandværker bliver (med lidt forsinkelse) offentliggjort i GEUS Jupitor database. Gravlev Vandværk kan findes https://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=77921 

Vandet hårdhed er 12 grader dH . Der betegnes middelhårdt – temmelig hårdt. Der kan ses mere om hårdhedsskalaen her

Prøverapporterne fra Eurofins, der analysere vores vand, kan ses her: